Parlamenterler Derneği: Aslolan Milletimizdir, aslolan egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletimizin kararıdır.

Cumhur İttifakı Millet Aklı

Aslolan milletimizdir, aslolan egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletimizin kararıdır.

BASINA ve KAMUOYUNA

TÜRK MİLLETİ, 16 Nisan 2017 Tarihinde Cumhurbaşkanlığı Sistemini ihtiva eden Anayasa değişiklik paketini oylamak üzere sandık başına gidecektir.

Türkiye’nin ‘Sened-i İttifak’ ile başlayan demokrasi yolculuğu iki asrı bulmuştur. Bu yolculuk zaman zaman kesintiye uğrasa da Türkiye demokratik rejimden vaz geçmeden yoluna devam etmiştir.

2007 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi kabul edilmiştir. Bu durum mevcut sistemin fiili işleyişinde, bir takım sorunlara sebebiyet vermiş, iktidar, muhalefet ve Sayın Cumhurbaşkanı tarafından sistemin işleyişine yönelik çeşitli tenkit ve öneriler getirilmiştir.

Konuyu tenkit ve öneri aşamasında bırakmak çözümsüzlüğe devam etmek demektir.

Öte yandan Devletimizin bölücü terör unsurlarıyla yürüttüğü kesintisiz ve amansız mücadelede kendilerince bir gaflet sezen FETÖCÜ hainler, 15 Temmuz’da bir darbe girişiminde bulunarak varlığımıza kastetmişlerdir. Bugüne kadar milletin sinesinde palazlanan, devletin atar damarlarına kanser hücreleri gibi sinsice nüfuz eden bu ihanet şebekesinin tamamen kökünün kurutulması elzem olmuştur.

Bu vaziyet karşısında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet BAHÇELİ; devlet adamı vakarına yaraşır bir sorumluluk alarak, geçen yılın Ekim ayı ortalarında Devlet yönetimindeki fiili durum ile hukuki durum arasındaki çatışma ve tezatların giderilmesi, yeni kaos ve krizlere meydan verilmemesi adına bir çağrıda bulunmuştur.

Bu çağrının Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından olumlu karşılanması üzerine, iki partinin ortak hazırladığı Anayasa değişiklik paketi TBMM tarafından kabul edilerek 16 Nisanda referanduma gidilmesi kararlaştırılmıştır.

Biz de; Parlamenterler Derneği yöneticileri olarak referandum öncesinde tavrımızı ve tarafımızı ilan ederek tarih önünde sorumluluğumuzu yerine getirmek istedik. Parlamenter demokrasiye olan bağlılığımız yanında, devletimizin bekası ile milletimizin birliği bizim temel vazgeçilmezimizdir.

Zikredilen çerçevede Anayasa değişikliği konusundaki görüşlerimizi, egemenliğin kayıtsız ve şartsız sahibi Aziz MİLLETİMİZLE paylaşmayı ahlaki, vicdani ve siyasi sorumluluğumuzun gereği addediyoruz.

Bu çerçevede Aziz Türk Milletine aşağıdaki hususlarda seslenmek istiyoruz;

16 Nisan’da, Türkiye’ye özgü yerli ve milli bir model olan Cumhurbaşkanlığı Sistemi senin onayına sunulacaktır. Söz konusu Anayasa değişiklik paketi, yapılan olumsuz propagandaların aksine;

• Rejim değişikliğini içermemektedir. Değişiklik büyük ölçüde yürütme erkinin görev alanıyla ilgilidir.
• Cumhurbaşkanının TBMM’yi feshedeceği iddiası doğru değildir. Cumhurbaşkanı veya TBMM seçime gitme kararı aldığında seçimler yenilenecek ve Cumhurbaşkanlığı ve TBMM seçimleri aynı günde yapılarak varlıklarını devam ettirecektir.
• Bu değişiklikle Parlamenter Demokrasimiz zaafa uğramayacaktır. Değişiklikle kuvvetler ayrılığı ilkesi net ve kesin olarak korunacaktır. Hükümet TBMM dışından oluşacağı için, aynı kişi hem hükümette hem de TBMM’de yer alamayacak, dolayısıyla hükümetin TBMM üzerindeki baskı ve etkisi önemli ölçüde ortadan kalkacaktır.
• Milletvekilleri hükümet içerisinde görev alamayacakları için asli vazifeleri olan yasama ve denetim görevini daha iyi ve etkin olarak yerine getirecektir.
• TBMM’nin denetim yollarından birisi olan gensoru; Hükümet meclis içerisinden çıkmadığı için tamamen teknik gerekçelerle Anayasa paketinde yer almamasına rağmen; denetim yollarından yazılı soru, genel görüşme ve meclis araştırması yürürlükte olacaktır.
• Yeni sistemde Cumhurbaşkanın güçlendiği ve yetkilerinin çoğaldığı doğrudur. Ancak hukuki ve siyasi sorumluluğunun olmadığı kesinlikle doğru değildir. Tek adam rejimi, otoriterleşme, totaliterleşme gibi isnatlar hadsiz ve haksızdır.
• Cumhurbaşkanı görev ve yetkileriyle ilgili olarak siyaseten Milletimize, hukuken de TBMM’ne karşı hesap verecektir.
• Mevcut uygulamada sistem TBMM’deki sayısal çoğunluğa sahip iktidar partisinin isteği doğrultusunda şekillenmektedir. Pratikte, muhalefet partisi ve milletvekillerinin iktidar partisinin istemediği hiçbir düzenlemeyi TBMM’den geçirme imkânı yoktur. Anayasa değişikliği ile bu suni durum ortadan kalkacak, TBMM asli görevi olan yasama ve denetim görevini yerine getirecektir.
• Kanun yapma yetkisi tamamen ve mutlak olarak TBMM’ye aittir. Cumhurbaşkanı; sadece yürütme ile ilgili belirli konularda, sınırlı kararname çıkartabilecek, temel hak ve özgürlükler, yasa ile düzenlenen konularda kararname çıkartamayacaktır.
• Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yürürlükteki yasa ile çeliştiği takdirde yürürlüğe girmeyecek, Anayasayı ihlal eden kararnameler durdurulup kaldırılacaktır. TBMM sonradan bir yasa çıkartırsa o konudaki Cumhurbaşkanlığı kararnamesi geçersiz olacaktır.
• Kısaca tüm kanun ve kararnamelerde TBMM’nin Cumhurbaşkanına karşı yasama üstünlüğü mutlaktır.

Mesele bundan ibarettir. Egemenlik kayıtsız ve şartsız milletindir. Bu hiç bir şekilde değişmemiştir, değiştirilemez. Türk Milleti egemenlik hakkını TBMM’deki temsilcileri aracılığıyla kullanmaktadır. Bu konuda da bir değişiklik yoktur.

Değişiklik tamamen yürütme erkinin görev alanıyla ilgilidir ve teknik düzlemdedir. Yeni sistemde başbakanın ortadan kalkmasıyla, Cumhurbaşkanı yürütmenin başı sıfatıyla mevcut sistemde Başbakan tarafından kullanılan yetkileri kullanacaktır.

Sonuç olarak Parlamenterler Derneği;

Sistemin işleyişinde yaşanan sıkıntıların giderilebilmesi ve Türkiye’nin bekasına yönelik; 15 Temmuz ve benzeri darbe teşebbüslerinin bir daha asla yaşanmaması, PKK, İŞİD, FETÖ, DHKPC, PYD, YPG vs. terör unsurlarının kökünün kurutulması adına 18 maddelik Anayasa değişikliğine müspet bakmaktadır. Anayasanın asla değiştirilemez olan ilk 4 maddesinin bundan sonra kati surette tartışma konusu olmaması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu kimliği olan TÜRK MİLLETİ varlığına yönelik tehdit ve tehlikelerin bertaraf edilebilmesi için 16 Nisan’da yapılacak Anayasa değişiklik oylamasına EVET demekte, Milletimizin de bu müspet değişikliğe EVET oylarıyla destek vereceğine inanmaktadır.

Aslolan milletimizdir, aslolan egemenliğin kayıtsız şartsız sahibi milletimizin kararıdır. Parlamenterler Derneği, sandıktan çıkacak netice ne olursa olsun, Parlamenter Demokrasi anlayışı gereği Aziz Milletimizin tercihine her zaman saygı duyacaktır.

Kamuoyuna saygıyla arz ederiz.
(4 Nisan 2017)

Parlamenterler Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri

Cumhur İttifakı Millet Aklı

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*