Samsun Milletvekilleri nerede?

Samsun Milletvekili ve MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, TBMM Genel kurulunda dün gece 485 sıra sayılı Kanun Tasarısı üzerine yapılan görüşmelerde, tasarının 31’inci maddesi üzerine Milliyetçi Hareket Partisi olarak verdiği önerge üzerinde bir konuşma yaparak, verdikleri önergenin Samsun’a medikal, biyomedikal ve tıbbi cihaz ileri teknolojik endüstri bölgesinin kurulmasına imkân veren bir önerge olduğunu belirtti.
Milletvekili Usta, 31’inci maddenin Trabzon ilinde kıyıda sağlık tesisleri ve endüstri bölgesinin kurulmasına müsaade eden bir madde olduğunu ifade ederek, “Bizim önergemiz de Samsun ilinde de medikal, biyomedikal ve tıbbi cihaz ileri teknolojik endüstri bölgesinin kurulmasına imkân veren bir önergedir. Bu özelliğiyle baktığımızda, Türkiye’de bir ilk olacaktır. Burada tematik ve bir konuya odaklanmış bir endüstri bölgesinin kurulmasını amaçlıyoruz.”

Aslında Samsun iline yönelik verilmiş gibi gözükse de bu bir Türkiye projesidir. Samsun’da özellikle tıbbi cihaz üretiminde ciddi bir potansiyel, ciddi bir bilgi var. Bu üretim potansiyelini daha ileri boyutlara taşımak, daha teknolojik üretime kavuşturmak amaçlı olarak verilmiş bir önergedir. Burada ileri medikal, biyomedikal ve tıbbi cihaz ileri teknolojik üretim endüstri bölgesi kurulması durumunda, Türkiye açısından ihtiyaç duyduğumuz ve ciddi olarak ithalat yaptığımız medikal ürünlerde ciddi bir üretim potansiyeline Türkiye kavuşacaktır.
Burada zaten kısmi bir kümelenme var. Burada eskiden beri gelen bir üretim var, yaklaşık otuz beş yıl geçmişi olan ve çok ciddi bir üretim var. Buradaki firmalar üretimlerinin yüzde 60’ını ihraç ediyorlar. Fakat şöyle de garip bir durum var: fason olarak üretiyoruz, ürettiğimizi yurt dışına verdiğimiz fiyatın 5-10 katına kendi ürettiğimiz malı ülkemize geri alıyoruz.
MR cihazları üretemiyoruz, tomografi cihazları üretemiyoruz. Bunların hepsini üretmeye yönelik bir fikirdir. Buradaki kümelenmeyle bir defa maliyet açısından ciddi bir avantaja kavuşacağız. Laboratuvarlar açısından, ortak kullanımlar, AR-GE merkezlerinin, hammadde alımındaki ortak yapılar, depo kullanımındaki, yan tesislerdeki ortak yapılar firmalarımıza ciddi bir rekabet avantajı sağlayacaktır. Yine, tanıtım ve pazarlama konusundaki yetersizliklere ortak çözümler geliştirilecektir. Markalaşma anlamında burada önemli bir mesafe kat edilecektir. Buradaki temel amacımız da bilgi ve yeni teknolojinin üretilmesi. Bu AR-GE çalışmalarını desteklemek, ticarileşmeleri sağlamak için üniversite ile firmalar arasında köprü oluşturmak ve firmalara destek ve danışmanlık olanakları sağlamak bu kümelenmenin temel hedefi olacaktır. Bu anlamda, baktığımızda, bu önerge Türkiye açısından son derece önemli bir önergedir, üretim potansiyeli açısından önemlidir. Tabii, Samsun ve Karadeniz için de ayrıca önemini söylemeye, gerek yok” dedi.
Erhan Usta yapılan oylama sonucu içlerinde AKP Samsun Milletvekillerinin de olduğu AKP Grubu tarafından reddedilen önerge sonrasında yeniden söz alarak; “Önergemiz reddedildi. Öncelikle üzüntülerimi ifade etmek istiyorum

İleri teknolojik endüstri bölgesi kurulması fikri esas itibarıyla Öncelikli Dönüşüm Programlarından 4 tanesini doğrudan ilgilendiriyor. Türkiye’nin ortalama ihracat bedeli kilogram başına 1,5 dolar. Samsun’da yapılan medikaldeki üretimin asgari olarak kilogram ihracat fiyatı bin dolar. Yani, 1,5 dolarlık bir şeyin karşısında bin dolarlık bir üretim var ve biz bu üretimin artırılmasına, daha da ileri boyutlara taşınmasına ilişkin bir proje fikri sunuyoruz ve bu, AKP Grubu tarafından reddediliyor.

Bu sektörde asgari olarak 7 milyar dolar ithalat var. Nüfus yaşlanıyor, nüfus yaşlandıkça bu ithalatın da, artma trendi çok yüksek. Biz diyoruz ki burada üretimi artıralım, ileri teknoloji üretelim. Maalesef, Hükûmet ve AKP Grubu, üzerinde hiç düşünmeden bunu reddediyor.

Bu konu siyasi bir konu değil. Komisyon Başkanı “hayır” dememek için zannediyorum oradan kalktı, öbür tarafa gitti. Bu firmalar bugün itibarıyla dahi ürettiklerinin yüzde 60’ını ihraç ediyorlar, yüzde 80’ini ihraç eden firmalar var. Bunları artıralım diyoruz, hemen reddediyorsunuz. Şimdi denecek ki “Efendim, OSB var. OSB ayrı bir şey, benim söylediğim tematik, konu bazlı ileri teknoloji endüstri bölgesi farklı bir şey, endüstri bölgelerinin dahi üzerinde. Yabancı firmaları da çekebileceğimiz bir konuyu ben burada size getirmeye çalışmıştım ancak reddedildi.

Trabzon iline ilişkin endüstri bölgesi var. Zonguldak milletvekilleri de iyi çalıştı, oraya Zonguldak da eklendi. Ben burada AKP Grubuna soruyorum. Samsun milletvekilleri nerede? 6 tane Samsun milletvekili var. Ben bunu bir Türkiye projesi olarak söylüyorum. Mesele Türkiye meselesidir.

 

Be Sociable, Share!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*